Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési koncepciója

A megyei területfejlesztési koncepció a korábbi területrendezési tervvel összhangban olyan programozott célrendszert épített föl, mely az egyedülálló természeti-térszerkezeti adottságok magas szintű hasznosítására irányul.

Komárom-Esztergom megye Területrendezési terve

A megye területén kisebb-nagyobb megszakításokkal 2003. óta dolgozunk.

Településtervezés

város- község, településcsoport fejlesztési koncepciók, stratégiák és településrendezési eszközök

Szabadtér-építészet

városi és községi terek - utak, terek, parkok tervezése mestertervtől a kiviteli tervig

Területi tervezés

megyei és térségi területrendezési és fejlesztési tervek, stratégiák, struktúratervek és programok

Értékvédelem

világörökségi kezelési tervek, települési értéktárak elkészítése, értékvédelmi javaslatok

Kutatás

urbanisztikai tárgyú kutatások, módszertani fejlesztések, megvalósíthatósági és hatástanulmányok