BADACSONY TURISZTIKAI ATTRAKCIÓFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Hely
Badacsonytomaj Város
Típus
koncepcióterv
Év
2018
Megbízó
Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Szerep
generál tervező

Az évtizedek óta formálódó-épülő turisztikai trendforduló láthatóan elszakadt már a „hétvégiházas” korszaktól. Ennek megfelelően Badacsonyban is jelentős változások zajlanak, mely elérte a város –Badacsony kapuját.

Ebben a nagy forgalmú térségben a meglévő funkciók megújításán, megerősítésén túl új funkciók számára is teret kell biztosítani a terület fejlesztése során: többfunkciós rendezvénytér: e területnek többféle többségében időszakos, átmeneti hasznosításokat is be kell tudni fogadni (fesztiválok, vásárok, „utcai-városi sportok” helyszíne, koncertek, borhetek stb.)

fogadótér – közpark: A pihenőparkot találkozási pontok, látvány tengelyek, szobrok, árnyas és napos zónák, illetve a vizek látványa jellemzi, mely a Badacsonyba látogatók számára az első benyomásként, az első élményként szolgál.

megújult Tátika: információs pontként, turisztikai fogadó központként, borbárként, étterem és teraszként is működő épület, mely szoborszerű látványával ismét ikonikus jelképe lehet a badacsonyi Balaton partnak.

sétányok: A Balaton partjára merőleges mólón kiépülő, illetve a parttal párhuzamosan futó sétányok a város különböző desztinációira, landmark hatású épületeire és szobraira hangolt gyűjtő és elosztó útirányok.

tájékoztatási rendszer: A folyamatos növekedési intenzitású balatoni turizmus 21. századi igényeire szabottan helyi látványosságok, útvonalak bemutatására egy átlátható-egyszerűen működtethető rendszer fejlesztése

komfort szolgáltatások: Olyan higiéniás és szolgáltatási rendszer kiépítése, mely nem csak mosdó és wc helységek használatát, de zuhanyzók, csomagmegőrzők, pelenkázók, különböző automaták, WiFi és bizonyos eszközök (pl.:kerékpár) kölcsönzését, telefon-és elektromos autó töltést teszi lehetővé, elérhetővé.

jól irányított átszállási útvonalak: A már említett központi elhelyezkedés miatt elvárható a különböző közlekedési eszközök közötti kényelmes átszállás. Ennek része a 71-es út mindkét oldalán fedett, akadálymentesített buszmegállók kiépítése, nyitott és fedett kerékpártárolók létesítése, a 71-es út mentén párhuzamos parkolás kiépítése, elektromos járművek parkolási-és töltési lehetősége, a hajóval érkezők számára a várakozási idő eltöltésére pihenő létesítése, a vonattal érkezők számára a gyors megközelítés biztosítása.

parkolás: a parkolási egyenleg megtartásával, a 71-es mentén párhuzamos parkolók kiépítése, a koncentrált parkolás visszafejlesztésével párhuzamosan, valamint a különféle, a környezetet parkolással nem terhelő, közösségi közlekedési szolgáltatások előnybe részesítése.

SZEKSZÁRD ZÖLDVÁROS

Hely
Szekszárd Megyei Jogú Város
Típus
koncepcióterv
Év
2018
Megbízó
Szekszard MJV Önkormányzata
Szerep
generál tervező

A TOP Zöldváros forrása a Modern Városok Program finanszírozási kerettel együtt Szekszárd történelmi lehetősége. Ekkora forrás a településfejlesztésre feltehetően még sokáig nem áll majd rendelkezésre. A pillanat jelentőségét növeli, hogy abban az időszakban van lehetőség a város fejlesztésére, amikor a Szekszárdi borvidék fejlődése találkozott a hazai minőségi gasztronómiai forradalommal, a Paks 2 beruházás pedig várhatóan a város lakosságszámát fogja stabilizálni-kis mértékben növelni, multikulturális hatással.

A tervezés TOP zöld város kialakítása keretében zajlott, ennek ellenére - mind tartalmában, mind kötségvonzatában - túllépett azon. A pályázati források így (a tervezett beavatkozások egy részére) felhasználhatók, de más (részben pályázati) források is bevonhatók a Belváros (egészében átgondolt) fejlesztésére.

KONCEPCIÓ

A tervezési terület gerince a megújult Béla király tér (történelmi igazgatási központ) – Garay tér (történelmi belváros, magas minőségű szolgáltató utca) és a buszpályaudvar között húzódó gyalogos tengely. A tengely számos megyei léptékben is jelentős igazgatási-oktatási- kulturális intézményt, munka- és lakóhelyet, parkokat fűz fel egy fontos tömegközlekedési csomóponttal.

A koncepció fő eleme a tengely térépítészeti megerősítése, a történelmi főutca kiterjesztése, valamint önálló arculatának megteremtése. Az egyes szakaszok közötti kapcsolat erősítésével (technikailag a gyalogátkelők szélesítésével és valós használathoz igazításával) a szakaszok egyben-használhatósága javul. Ezen túlmenően javasolt a látvány-hangulat egyedivé tétele is. Ennek leghatékonyabb eleme (ez egyben a Belváros egészének egyediségéhez hozzájárul) az éjszakai látvány karakterének megkomponálása. Ez történhet színes fényekkel, vagy egyedi lámpatestekkel, javasolt megoldás valamilyen forma (pl. platán levelek) vetítése a sétány burkolatára.

A főtengely, megújításának második rétege a gerinc közvetlen környezetének megújítása is. A tengelyre fűzött terek, parkok (Kiskorzó tér, Prométheusz park – „160-as előtti tér”, Luther tér) minőségi megújítása biztosítja a központi beavatkozás területi beágyazódását. A beavatkozások harmadik rétege a környező városi szövetbe benyúló csápok rendszere. Ezek megújítása tovább erősíti a beavatkozások városi integrációját. Ezek a helyszínek (Széchenyi utca déli oldalának járdája, Találka tér, Arany János utca északi oldalának járdája, déli lakótelepi gyalogos tengely, Wosinszki Mór utca) használata a főtengelyhez képest alacsony, ugyanakkor így is sok embert érnek el, a központi terület felújításához méltó rávezető utakat biztosítanak. A negyedik beavatkozási csoport a kiegészítő elemeket jelenti. A Szent István tér és Hunyadi János utca forgalmi rendjének modernizálása erősíti az út városi karakterét, ezzel együtt számos parkolóhelyet hoz létre. A Találka téri és a lakótelepeken javasolt parkoló fásítás javítja a területek klimatikus viszonyait, növelik a használat komfortját, a lakóingatlanok értékét.

Kiskőrös – településrendezéstől szabadtér tervezésig

Hely
Kiskőrös
Típus
komplex tervezés
Év
2010
Megbízó
Kiskőrös Város Önkormányzata
Szerep
generál tervező

Kiskőrös üdítően pozitív kisugárzású alföldi mezőváros, noha sorstársaival együtt küzd a bénító alföldi zsugorodás társadalmi-demográfiai-gazdasági hatásaival-folyamataival és a Homokhátság vízgazdálkodásának fenyegető tendenciáival. Több mint egy évtizede dolgozunk a várossal a kistérségi-járásközponti szerep megerősítésétől a városszerkezet megőrző modernizációján át az abszolút egyedi megjelenésű és működési elvű vízarchitektúrákig ívelő kreatív együttműködés keretében. A településtervezés-építészet-városépítészet terén a helyi szereplőkkel és politikusokkal együtt gazdagítjuk a városfejlesztés lehetőségeit. A fejlesztési koncepció programozott javaslataiból jó néhány megvalósult, de az elvándorlást nem sikerült jelentősen csökkenteni. Az elkerülőút város számára legkedvezőbb helyre tervezése és a városközpont-megújítás kapcsán az autós forgalomcsillapítás elfogadtatása és végleges kialakítása egyenként 1,5 éves egyeztetést, számos viharos fórumot jelentett. Ma már az ellenzők is szeretik a megoldásokat. A városszerkezet megőrzése mellett annak XXI. századi elvárások szerinti működését sikerült úgy megoldani, hogy a helyi hagyományok is a korábbiaknál markánsabban érvényesülnek. A városközpont megújult térrendszere – Kiskőrös sokvallású-soknemzetiségű hagyományainak, kulturális nyitottságának érvényre juttatásával – korunk számára nagyfontosságú értéket közvetít.

Budapest Szíve – Belváros új főutcája

Hely
Budapest V. kerület
Típus
koncepció-engedélyezési terv-kiviteli terv
Év
2009
Megbízó
Belváros-Lipótváros Önkormányzata
Szerep
generál tervező

A Belváros új főutcája projekt a történelmi városmag új korszakának nyitánya: struktúraváltás, térhasználati kultúraváltás és szakítás a megelőző időszakok ágazati-mérnöki-hatósági szemlélet vezérelte tervezéssel. Szabadtér-építészeti „Gesamtkunst”:

  • a térrendszer újraértelmezése és a közlekedési hálózat ennek alárendelt átalakítása;
  • a megvalósult 1,7 km-es szakasz egységét, az egyes szakaszok eltérő funkcióját, a változatos keresztmetszeteket és az épületlábazati részletképzéseket lekövetni és az időbeli változásokat befogadni képes burkolati rendszer;
  • a Budapest Szíve Program egészének egységes arculatát is megalapozó arculat és utcabútorozási-közvilágítási designelemek.
A főutca „belakása” a projekt lezárulását követően minden képzeletet felülmúló tempóban lezajlott: a kereskedelem, a vendéglátás, a parkolás, a lődörgés, nézelődés, üldögélés kultúrája igazodott az új minőséghez. A városüzemeltetés újabb és újabb „kreatív” beavatkozásai (korlátok, szökőkutak, „műalkotások”, tábla-kavalkádok) a kultúraváltás hiányáról tanúskodnak