Kiskőrös – településrendezéstől szabadtér tervezésig

Hely
Kiskőrös
Típus
komplex tervezés
Év
2010
Megbízó
Kiskőrös Város Önkormányzata
Szerep
generál tervező

Kiskőrös üdítően pozitív kisugárzású alföldi mezőváros, noha sorstársaival együtt küzd a bénító alföldi zsugorodás társadalmi-demográfiai-gazdasági hatásaival-folyamataival és a Homokhátság vízgazdálkodásának fenyegető tendenciáival. Több mint egy évtizede dolgozunk a várossal a kistérségi-járásközponti szerep megerősítésétől a városszerkezet megőrző modernizációján át az abszolút egyedi megjelenésű és működési elvű vízarchitektúrákig ívelő kreatív együttműködés keretében. A településtervezés-építészet-városépítészet terén a helyi szereplőkkel és politikusokkal együtt gazdagítjuk a városfejlesztés lehetőségeit. A fejlesztési koncepció programozott javaslataiból jó néhány megvalósult, de az elvándorlást nem sikerült jelentősen csökkenteni. Az elkerülőút város számára legkedvezőbb helyre tervezése és a városközpont-megújítás kapcsán az autós forgalomcsillapítás elfogadtatása és végleges kialakítása egyenként 1,5 éves egyeztetést, számos viharos fórumot jelentett. Ma már az ellenzők is szeretik a megoldásokat. A városszerkezet megőrzése mellett annak XXI. századi elvárások szerinti működését sikerült úgy megoldani, hogy a helyi hagyományok is a korábbiaknál markánsabban érvényesülnek. A városközpont megújult térrendszere – Kiskőrös sokvallású-soknemzetiségű hagyományainak, kulturális nyitottságának érvényre juttatásával – korunk számára nagyfontosságú értéket közvetít.

Budapest Szíve – Belváros új főutcája

Hely
Budapest V. kerület
Típus
koncepció-engedélyezési terv-kiviteli terv
Év
2009
Megbízó
Belváros-Lipótváros Önkormányzata
Szerep
generál tervező

A Belváros új főutcája projekt a történelmi városmag új korszakának nyitánya: struktúraváltás, térhasználati kultúraváltás és szakítás a megelőző időszakok ágazati-mérnöki-hatósági szemlélet vezérelte tervezéssel. Szabadtér-építészeti „Gesamtkunst”:

  • a térrendszer újraértelmezése és a közlekedési hálózat ennek alárendelt átalakítása;
  • a megvalósult 1,7 km-es szakasz egységét, az egyes szakaszok eltérő funkcióját, a változatos keresztmetszeteket és az épületlábazati részletképzéseket lekövetni és az időbeli változásokat befogadni képes burkolati rendszer;
  • a Budapest Szíve Program egészének egységes arculatát is megalapozó arculat és utcabútorozási-közvilágítási designelemek.
A főutca „belakása” a projekt lezárulását követően minden képzeletet felülmúló tempóban lezajlott: a kereskedelem, a vendéglátás, a parkolás, a lődörgés, nézelődés, üldögélés kultúrája igazodott az új minőséghez. A városüzemeltetés újabb és újabb „kreatív” beavatkozásai (korlátok, szökőkutak, „műalkotások”, tábla-kavalkádok) a kultúraváltás hiányáról tanúskodnak