Solymár – ötletpályázat

Hely
Solymár
Típus
pályázat
Év
2012
Megbízó
Solymár Nagyközség Önkormányzata
Szerep
pályázó

Solymár Az agglomeráció túlfűtött családiházas területkínálatára kívánt rátenni Solymár Önkormányzata. A kis pályázat – esettanulmányként – mutatja be a 8-10 L/ha-os sűrűséggel szemben a 60-80 L/ha sűrűség fenntarthatóságát, az elővárosi vasútállomás mellett. A pályamű további célkitűzései:

  • Hely szellemének érvényre juttatása – változatos lakáskínálat
  • Finanszírozható fajlagos üzemeltetési költségek
  • „Garden-city” hagyományok folytatása – megújítása
  • Várhoz kapcsolódó közösségi funkciók, zöldtúra útvonal –turisztikai vonzerőbővítés
  • Szerkezetalakító és település/tájkép formáló zöldfelületek
  • Elő-, oldal-, hátsó kertek helyett parkszerű tömbbelsők
  • Ütemezhető megvalósítás

Kiskőrös – településrendezéstől szabadtér tervezésig

Hely
Kiskőrös
Típus
komplex tervezés
Év
2010
Megbízó
Kiskőrös Város Önkormányzata
Szerep
generál tervező

Kiskőrös üdítően pozitív kisugárzású alföldi mezőváros, noha sorstársaival együtt küzd a bénító alföldi zsugorodás társadalmi-demográfiai-gazdasági hatásaival-folyamataival és a Homokhátság vízgazdálkodásának fenyegető tendenciáival. Több mint egy évtizede dolgozunk a várossal a kistérségi-járásközponti szerep megerősítésétől a városszerkezet megőrző modernizációján át az abszolút egyedi megjelenésű és működési elvű vízarchitektúrákig ívelő kreatív együttműködés keretében. A településtervezés-építészet-városépítészet terén a helyi szereplőkkel és politikusokkal együtt gazdagítjuk a városfejlesztés lehetőségeit. A fejlesztési koncepció programozott javaslataiból jó néhány megvalósult, de az elvándorlást nem sikerült jelentősen csökkenteni. Az elkerülőút város számára legkedvezőbb helyre tervezése és a városközpont-megújítás kapcsán az autós forgalomcsillapítás elfogadtatása és végleges kialakítása egyenként 1,5 éves egyeztetést, számos viharos fórumot jelentett. Ma már az ellenzők is szeretik a megoldásokat. A városszerkezet megőrzése mellett annak XXI. századi elvárások szerinti működését sikerült úgy megoldani, hogy a helyi hagyományok is a korábbiaknál markánsabban érvényesülnek. A városközpont megújult térrendszere – Kiskőrös sokvallású-soknemzetiségű hagyományainak, kulturális nyitottságának érvényre juttatásával – korunk számára nagyfontosságú értéket közvetít.

Magyarpolány településrendezési terve

Hely
Magyarpolány
Típus
településrendezési terv
Év
2004
Megbízó
Magyarpolány Község Önkormányzata
Szerep
generál tervező

Magyarpolány Europa Nostra díjas falujában kivételes egységben maradt fenn a 19-20. századforduló egy időben épített utcája. A tervezés során az értékvédelem területi kiterjesztése és a hasonló utcarészletek korabeli továbbépítésének differenciált szabályozása is megtörtént. A több ciklusú tervezési folyamatban sikerült néhány tulajdonos pusztító építési kedvét átformálni. A Petőfi utcától délre javasolt új fejlesztési területen a korábban bevált, jól méretezett utca-telek szerkezetben és faluképben új építészeti megoldásokra is lehetőséget ad a szabályozás.