SOPRON M85 MESTERTERV

Hely
Sopron Megyei Jogú Város
Típus
Mesterterv
Év
2018
Megbízó
Sopron MJV Önkormányzata
Szerep
tervező

Az M85 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala a városfejlődés utóbbi százéves trendjébe illeszkedik: a város fejlődési iránya a 19. század végén, 20. század elején fordult át a római kori meghatározottságú északkelet‐délnyugati irányból (Pozsony‐Kőszeg‐Szombathely) északnyugati‐délkeleti irányba (Bécs‐Győr).

A 84‐es főút részét képező Győri és a Bécsi útnál kb. 4‐4 km‐re kerül az új gyorsforgalmi csomópont: az útvonalak fele-harmada ma még külterület. A Pozsonyi út és a Balfi út M85 csomópontjai a történelmi városközponthoz közel, 1,5‐2 km‐re „zárják le” a várost. A sokfunkciós‐dinamikus Győri és Bécsi úti kaputérségekkel szemben a Balfi úti és Pozsonyi úti a város „lassú kaputérségei”.

A struktúraterv a Győri úti és a Bécsi úti ‐ Lackner utcai kaputérségekben javasol a jelenlegi belterületen túl markáns fejlesztéseket. A Győri úti kaputérség funkcionális‐építészeti karakterét a kereskedelem, a logisztika és az ipari termelőtevékenységek határozzák meg, jelentős területkínálat áll rendelkezésre.

A Bécsi út ‐ Lackner utcai kaputérségben - a korábbi, csökkenő jelentőségű kereskedelmi fókusz árnyékában - szálláshellyel összekapcsolt egészséggazdasági, rekreációs, sport, szórakoztatóipari szolgáltatások dominanciája van kialakulóban, ezt a fejlődési vonalat érdemes itt erősíteni: a víz, az erdők, a védett területek és a határon túlról érkező fizetőképes kereslet is az egészséggazdasági és a változatos rekreációs kínálatok markáns bővítésére ösztönöznek. A saját vállalkozás lehetősége a jelenleg határon túl e szektorban dolgozók egy részét talán hazacsábítja.

A Balfi és a Pozsonyi utak kapacitása korlátozott, nagy forgalmat vonzó fejlesztésekre az utak térségében nincsen lehetőség. A két tengely fejlődési irányát a környék dinamikus lakóterületi fejlődése, a világörökségi Fertő-táj közelsége, valamint az egykori téglagyár és a hozzá kapcsolódó anyaglelőhelyek alkotta tájsebekben rejlő fejlesztési lehetőségek határozzák meg.

Noha a megbízásnak nem volt része, a terv markáns része az 5. várostengely, a Szinva városszerkezeti integrációjára vonatkozó javaslatok. A Szinva és mellékvizei több szakaszon is érintkeznek a Bécsi, a Győri és a Balfi úttal. A városszerkezeti integráció fő fókuszaiként e találkozási pontokat határoztuk meg, ami stratégiai szempontból is kedvező, jelentősebb kisugárzó, továbbgyűrűző hatású projektek megvalósítására kínál lehetőséget.