RÁKOS-PATAK VÖLGYE – PEST MEGYEI SZAKASZ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM

Hely
Gödöllő, Isaszeg, Pécel, Szada
Típus
Fejlesztési tanulmány
Év
2017
Megbízó
Pest Megyei Önkormányzat
Szerep
A PESTTERV Kft konzorciumi partnere

A Rákos-völgy a Gödöllői dombvidéket a Dunával félgyűrű alakban összekötő, metropolisz térségi rekreációs-kerékpáros folyosó sajátos identitású, egységben fejleszthető része. A patakvölgy – a budapesti szakaszt folytatva – felfűzi a négy érintett település – Pécel, Isaszeg, Gödöllő, Szada – kulturális örökségének, természeti értékeinek, rekreációs kínálatainak egymáshoz kapcsolódóan bemutatható elemeit. A Rákos-völgy az Európai Unió illetékes szervei felé Ausztriával és Romániával közösen felterjesztett EuroVelo14 nemzetközi nyomvonal része lesz, ami egy európai színvonalú kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatási rendszer felépítését feltételezi. A rendszer meghatározó eleme a vasút-kerékpár intermobilitás műszaki és szolgáltatási feltételeinek integrált kialakítása, amire a vasútvonalnak a tervezés idején előkészítés alatt álló felújítása kedvező esélyt kínált.

A térség természeti értékei és kulturális öröksége (kiemelten az egykori Grassalkovich-uradalom több településre kiterjedő hagyatéka, tájalakító és építő tevékenységének eredményei), a szolgáltatási színvonal, a települési környezet minősége és a tágabb térségi rendszerekbe történő „szervesülés” együtt adhatják azt a többletet, amely által – összehangolt, rendszerbe szervezett desztináció menedzsment esetén - a Rákos-völgy versenyképes turisztikai és rekreációs termékké, „BRAND”-dé válhat.

A stratégiai partnerek között konszenzus van abban a tekintetben, hogy sikeresség alapvető kritériuma a patakon még a Grassalkovich család által kialakított tórendszer stabilizálása, élővé, működőképessé („önfenntartóvá”) válása és a tórendszerhez kötődő rekreációs kínálat újrapozícionálása, jelentős gazdagítása. A nagy záporok idején az elöntéseknek jobban kitett településeken fontos cél a patak közeli ingatlanok vagyonbiztonságának növelése. Az Országos Vízügyi Igazgatóság egy előkészítés alatt álló, LIFE Program támogatásával megvalósítható projekttel tervezte részvételét, az Európai Vízkeretirányelvből következő vízminőség-javítási kötelezettség teljesítésének részeként.

A megvalósítási folyamat sokrétű lehetőséget kínál az innovatív szereplők (gödöllői Egyetem, Haszonállat Génmegőrzési Központ, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Pilisi Parkerdőgazdaság) közötti együttműködés erősítésére, a verseny- és non-profit szféra integrációjára, a térségi beágyazódás fokozására. A program összességében tehát a Rákos-völgy újraéledését, egy (újra) élő – reziliens és versenyképes Rákos-völgy megalapozását szolgálja.