KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI KATASZTER

Hely
Komárom-Esztergom megye
Típus
Kutatás
Év
2018
Megbízó
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft
Szerep
Generál tervező

Cégünk 2003 óta szorosan együttműködik a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzattal. A megyei területrendezési tervet, valamint a megyei területfejlesztési koncepciót is irodánk készítette. A területi kataszter a „Foglalkoztatási paktum megvalósítása Komárom-Esztergom megyében” projekt keretében készült. Célja, hogy a megye gazdasági területkínálatáról létrehozzon egy frissíthető, kereshető térinformatikai adatbázist, mely bemutatja a megye területkínálatát, fejlesztési területeinek előkészítettségét és építési előírásait. A területi kataszter célja, hogy támogassa a vállalatok, a fejlesztők telephelyválasztását, valamint, hogy információt biztosítson a megye területi-gazdasági folyamatairól a területfejlesztési és területrendezési tervek készítéséhez. A területi kataszter készítése során a megye 25 településének (városok és velük szoros funkcionális együttműködő települések) gazdasági területkínálatát vizsgáltuk. A településrendezési terveket térinformatikai szoftver segítségével georeferálással műholdfelvételre illesztettük, azonosítottuk a fejlesztési területeket, majd osztályoztuk zöldmezős-barnamezős jelleg alapján, végül a szabályozási paramétereket és a közművek kiépítettségét is megadtuk. A vizsgálat megállapította, hogy a megyében kijelölt, mintegy 3500 ha gazdasági fejlesztési terület jelentősen meghaladja a megyében várható valós fejlesztési igényeket, e téren nincs fejlesztési korlát. A települések gazdasági vonzerejében egyre kisebb szerepe van a területkínálatnak, miközben a vállalatok telephelyválasztásakor egyre fontosabb szemponttá válik az infrastruktúra kiépítettsége, a humán tőke rendelkezésre állása és a településen elérhető szolgáltatások választéka. A területi kataszter digitális változata elérhető az iparteruletek.komaromesztergom.com weboldalon.