Biatorbágy értékvédelmi kataszter

Hely
Biatorbágy
Típus
Értékvédelmi kataszter
Év
2004
Megbízó
Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata
Szerep
generál tervező

Biatorbágy – akkor még – Nagyközség Önkormányzata 2004-ben határozta el az értékvédelmi kataszter és helyi értékvédelmi rendelet készítését helyi civil kezdeményezésre. A kataszter készítése során – a Biatorbágyi Tájvédő Kör közreműködésével – felmértük a település épített örökségeit, valamint a természetvédelmi értékeket is. A helyszíni bejárás során közel kétszáz épületről, szoborról, és utcaképről, valamint közel száz táji és természeti értékről készítettünk részletes leltárt. A helyi építészeti sajátosságok megőrzése, továbbélése érdekében összegyűjtöttük és fotósorozatba rendezve dokumentáltuk a jellegzetes építészeti részleteket. Az értékvizsgálat alapján kidolgoztuk a helyi értékvédelmi rendeletet, amely a konkrét települési és építészeti értékek védelmén túl részletesen meghatározza az új építmények hagyományos településképbe illesztésének követelményeit, valamint a tulajdonos fenntartási kötelezettségeire vonatkozó támogatási szabályokat. Javaslatainkat figyelembe véve a képviselő-testület módosította a helyi építési szabályzatot, ezzel is hatékonyabban védve a településközpontok építészeti értékeit. Jelentős eredmény, hogy az értékvédelmi rendelet előírásainak érvényesülésével sikerült megállítani a hagyományos településkép további erodálódását. A városrészek megújulása szemmel láthatóan a helyi építészeti örökség védelme mentén történik, a helyi közösségi identitás részévé vált. Jelzésértékű, hogy a rendelet megalkotását követően 9 évvel is szakvélemény készítésével bízza meg az Önkormányzat a Város-Teampannon Kft.-t.